WY GROUP – Otočíte to! späť domov

Klient

Webglobe – Yegon / WY GROUP

Zadanie

Podpora podnikateľov v online prostredí počas krízy

Riešenie

Komunikačný koncept otočíteto.sk/cz postavený na online videu, PR komunikácii a ďalších digitálnych kanáloch, ktoré záujemcov smerujú na lokalizované microsites, kde si môžu podnikatelia požiadať o bezplatné produkty v podobe prenesenia svojho biznisu do online prostredia formou domén, hostingu a ďalších služieb zadarmo.