Elistech - design manual & video späť domov

Klient

Elistech

Zadanie

Vytvoriť design manuál a prezentačné video

Riešenie

Elistech je spoločnosť, ktorá vytvorila robotov s umelou inteligenciou, ktorí dokážu detekovať úniky nebezpečných látok na skládkach. Od začiatku sme mali jasno, že všetky naše výstupy musia byť inovatívne, moderné a ambiciózne. Prvým krokom bolo zadefinovanie vizuálnej identity tejto mladej spoločnosti. Následne sme vytvorili moderné, animované prezentačné video v izometrickom štýle, pri ktorého tvorbe sme použili autorsky nakreslené prvky.