Viva Ulica 2 späť domov

Klient

Slovenská sporiteľňa

Zadanie

Odkomunikovať, že Slovenská sporiteľňa finančne podporuje festival Viva Musica! a posilniť pozicioning banky ako podporovateľa kvalitnej hudby

Riešenie

Komunikáciu najnovšieho ročníka sponzoringu sme poňali inak ako doteraz a miesto bežnej kampane sme vytvorili projekt, ktorý obohatil nielen festival a jeho návštevníkov, ale celé mesto. Zamerali sme sa na pouličnú hudbu, ktorá je vo svete umením, no u nás skôr žobraním. Projekt Viva Ulica! zaplnil ulice Bratislavy kvalitnými amatérskymi hudobníkmi a dokázateľne zmenil negatívne vnímanie pouličnej hudby.