Kooperativa – Načo si koledovať? späť domov

Klient

Poisťovňa Kooperativa

Zadanie

Prepojiť vianočné prianie so svetom poisťovne.

Riešenie

Slováci sú vo sviatočných tradíciách veľmi kreatívni a súťaživí, preto si často „koledujú“ o úraz. Séria videí preto vychádza z najčastejších poistných udalostí vo sviatočných domácnostiach.

Vtipné pretextovanie vianočných kolied pomáha slovákom predchádzať nehodám, ktoré sú niekedy viac a niekedy menej smiešne. Videá sme podporili social media postami s typológiami „koledníkov“ a súťažou o praktickú ochrannú mikinu do sviatočnej domácnosti. Na kampani sa autorsky podielali stážisti z marketingových škôl.