prezeraj potiahnutím myšou
späť

Krajšie miesta

Klient: Nadácia Orange

Zadanie: Posilniť dobré vzťahy s neúspešnými žiadateľmi o grant Šanca pre váš región

Riešenie: Nadácia Orange finančne pomáha ľuďom zrealizovať ich projekty na skrášlenie okolia. Robí to prostredníctvom grantu Šanca pre váš región, kam jej svoje projekty posielajú. Niekedy ich ale obdrží 10x viac, než dokáže podporiť. PR aktivitou sme jej pomohli udržať dobré vzťahy s neúspešnými žiadateľmi a zabránili, aby kvôli neúspechu prestali so skrášľovaním. Žiadateľom sme sľúbili nezvyčajnú vec – odmenu ak, nápad zrealizujú aj bez pomoci Nadácie. Náš PR projekt aktivizoval cca 100 dobrovoľníkov a pomohol zrealizovať o 66% projektov viac, než mohla nadácia reálne finančne podporiť .

Videostream powered by MeToo.sk & SITEL telekomunikačné riešenia