prezeraj potiahnutím myšou
späť

vnútrofiremný informačný systém

Klient: J.C. DECAUX SLOVAKIA

Riešenie: Komplexný informačný systém, zahrňujúci jednotlivé etapy realizácie ponúkaných produktov – reklamných plôch na príslušných reklamných nosičoch. Vytvorený systém nahradil čiastkové softvéry na podporu jednotlivých činností jediným komplexným systémom s rozhraniami na ďalšie existujúce informačné systémy. Systém je prevádzkovaný centralizovane na aplikačnom serveri prostredníctvom webového prehliadača.

Videostream powered by MeToo.sk & SITEL telekomunikačné riešenia