prezeraj potiahnutím myšou
späť

Digiline

Klient: Digiline – online media agency

Zadanie: Vytvorenie korporátnej identity a webstránky

Riešenie: Digiline je digitálna mediálna agentúra, ktorá vznikla ako dcéra mediálky Unimedia a Core4. Keďže sme stáli pri jej zrode, vytvorili sme aj jej korporátnu identitu. Naše webové riešenie z nej vychádza a web je navrhnutý tak, aby vizuálne podčiarkoval tagline spoločnosti – „straigh to impact“, teda priamočiaro k zásahu. Zvolili sme preto jednoduchý, priamočiary dizajn s prehľadnou navigáciou. Dominantným vizuálnym prvkom je priamka, ktorá sa vinie celým obsahom, oddeľuje jednotlivé sekcie a vytvára ich nadpisy.
www.digiline.sk

Videostream powered by MeToo.sk & SITEL telekomunikačné riešenia